Yukarı Çık

Miyofasiyal Ağrı Sendromu


Kas romatizmaları,  yumuşak doku romatizmaları içinde yer alan eklem dışı romatizmalardır. İki ana başlık altında incelenir: Fibromiyalji Sendromu ve Miyofasiyal Ağrı Sendromu.

Kronik ağrısı olan hastaların yaklaşık yarısında Miyofasiyal Ağrı Sendromu bulunmuştur. Tüm hastalar içinde Fibromiyalji bulunma sıklığı ise %5 kadardır.

Miyofasiyal Ağrı Sendromu

Bu hastalık, Fibromiyalji Sendromuna göre çok daha sık görülür (kemik-kas-eklem veya bel-sırt-boyun ağrısı ile başvuran hastaların en az yarısında), fakat çok daha az bilinir. Genellikle başka hastalıklarla karıştırılır ve sıklıkla gözden kaçar. Hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilir. Kaslarda, bir veya daha fazla kas grubunda ağrı, batma, spazm, uyuşma, karıncalanma, çekilme, sıkışma tarzında şikayetler ile kendini gösteren ağrılı fibrozitlerin bulunduğu bir hastalıktır. Bu şikayetlere, özellikle sırt ve boyun bölgesinde olanlara, terleme ve üşüme de eklenebilir. Bacaklarda da üşüme sıktır. En sık boyun, bel, sırt, kalça, omuz, kollar ve bacaklarda görülür. Boyun ve bel fıtığı ile, siyatik ağrısı ile sıklıkla karıştırılır. Aslında vücutta nerede kas dokusu varsa, orada hastalığın görülme ihtimali vardır (yüzde, kafada-saçlı deri bölgesinde bile görülebilmektedir).

Ağrılar bazen o kadar şiddetlidir ki, hastanın muayenesi bile çok güç olur. Hasta acile başvurur ve şiddetli ağrı sebebi ile güçlü ağrı kesici (morfin benzeri) ilaç enjeksiyonları yapılır; hasta bununla kısa bir süre rahatlar. Fakat ağrılar kısa bir süre sonra geri gelir.

Miyofasiyal ağrı sendromu, iltihaplı eklem romatizmalarından farklı olarak, eklem harabiyeti ve şekil bozukluğu yapmaz. Vücuttaki yayılımı, sadece mekanik bir yayılım şeklinde olur. Fakat sadece lokalize bir problem olarak da kalabilir. Hastalık esasen, kas dokusunun fonksiyonel bir çalışma kusuru olarak ortaya çıkar ve genellikle kalıcı yapısal bozukluğa sebep olmaz. Ancak bazen, çok uzun sürmüş ve tedavi edilmemiş durumlarda, kas yapısında mikro düzeyde harabiyet bulgularına rastlanabilir.

Kas Romatizmasında (Miyofasiyal ağrı sendromunda) En Sık Şikayet İfadeleri Şunlardır:
• Her yerim ağırıyor.
• Sırtımdan koluma yayılan bir ağrı var, bazen uyuşma da oluyor.
• Nefes alırken göğsümde bir batma oluyor, ama kardiyolog bir kalp hastalığı bulamadı.
• Kolumda ve/veya bacağımda sebebi bulunamayan bir uyuşma var; soğuk ve yorgunlukla artıyor.
• Sırtımda uykuma engel olan ağrılar oluyor. İlaçlarla geçmiyor.
• Kendimi sürekli çok yorgun ve halsiz hissediyorum, kollarım çabuk yoruluyor.
• Hiçbir tedavi ve ilaç ağrılarımı geçirmiyor.
• Acaba bende fibromiyalji mi var?
• Kemiklerim ağırıyor.

Kas Romatizmasındaki Şikayetler En Sık Şu Hastalıklarla  Karıştırılır:
• Boyun fıtığı
• Bel fıtığı
• Siyatik ağrısı
• Ankilozan Spondilit
• Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Kemik ağrısı
• Fibromiyalji sendromu
• Karpal tünel sendromu
• Diğer sinir sıkışması sendromları (Tuzak nöropatiler)
• Romatoid Artrit
• Gonartroz (Diz kireçlenmesi)
• Menisküs patolojileri
• Koksartroz (Kalça kireçlenmesi)
• Kondromalazi patella (Diz kapağı altında kıkırdak aşınması - kireçlenme)
• Omuz patolojileri (Omuz İmpingement Sendromu, Omuz Periartriti, Rotator Kaf Sendromu – omuzda yırtık)
• Kalça ve kolda geçmeyen ‘iğne yeri’ ağrısı

Kas Romatizmasındaki Şikayetler Özelliklerine Göre Şöyle Sınıflandırılabilir:
Şikayetin bölgesine göre:
• Sırt ağrısı
• Boyun ağrısı
• Boyundan kola yayılan ağrı ve/veya uyuşma
• Göğüste ağrı-batma
• Bel ağrısı
• Bel veya kalçadan bacağa yayılan ağrı ve/veya uyuşma-kasılma-kramp
• Dizlerde ağrı
• Dirseklerde ağrı
• Yürümeyi engelleyen ağrı-batma
• Tüm vücutta hareket güçlüğü
• Kemiklerde ağrı, vs.

Şikayetin karakterine göre:
• Ağrı
• Kasılma-Kramp
• Batma
• Yanma
• Uyuşukluk
• Karıncalanma
• Gerginlik hissi
• Şişlik ve Ödem
• El ve Ayakta kısa süreli renk değişiklikleri
• Hareket kısıtlılığı, vs.
• Sebepsiz Üşüme-Terleme

Şikayetin sıklığı ve süresine göre:
• Ayda bir, Haftada bir, Günde bir, Gün içinde pek çok kere
• Sürekli
• Sürekli ama artıp-azalan
• Değişken

Şikayetin şiddetine göre:
• Hafif şiddette
• Şiddetli ve Çok şiddetli

Kas Romatizmasında (Miyofasiyal ağrı sendromunda) Tanı, Fibromiyalji Sendromunda olduğu gibi, esas olarak ayrıntılı ve kapsamlı bir fizik muayene ile konur. Bazen hastalığa eşlik eden veya tetikleyen ek problemleri ortaya koymak için laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir.

Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ve sonuçları yüz güldürücüdür. En etkili tedavi yöntemi, kuru iğne tedavisidir. Hiçbir ilaç kullanılmadan yapılan bir tedavi olduğu için, herhangi bir yan etkisi yoktur. Bu sebeple alerjik durumlara sebep olmaz ve hastanın kullandığı ilaçlar var ise, bunlarla etkileşim yapmaz.  Ancak uygulama prosedürü uzmanlık ve tecrübe, özen ve sabır gerektirir. Tedavi bazen, hastalığı oluşturan veya katkıda bulunan diğer rahatsızlıkların da birlikte tedavisini gerektirebilir. Fakat çoğunlukla tek başına tedavisi yeterli olur (Bkz. Kuru iğne tedavisi).