Yukarı Çık

Kas Romatizması Nedir?


Kas romatizmaları,  yumuşak doku romatizmaları içinde yer alan eklem dışı romatizmalardır. İki ana başlık altında incelenir: Fibromiyalji Sendromu ve Miyofasyal Ağrı Sendromu.

Kronik ağrısı olan hastaların yaklaşık yarısında Miyofasyal Ağrı Sendromu bulunmuştur. Tüm hastalar içinde Fibromiyalji bulunma sıklığı ise %5 kadardır.

Fibromiyalji Sendromu

Toplumda ismi daha çok duyulmuş olmasına rağmen, miyofasyal ağrı sendromuna göre çok daha seyrek görülen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 10 kat daha fazla görülen Fibromyalji Sendromu, özellikle 38-58 yaşları arasında ortaya çıkar, her 5 kişiden dördünde uyku bozukluğu bulunur. Vücutta, muayene ile belirlenebilen belli hassas noktalar bulunur.  Hastaların yarısında hastalığı doğuran sebep bulunamaz. Diğerlerinde fiziksel travmalar, enfeksiyonlar ve duygusal-psikolojik faktörler, hastalığın başlamasından sorumlu tutulmuştur. 

Fibromyaljinin Şikayetleri arasında en sık, yorgunluk, uyku bozukluğu ve düzensizliği, sabah sertliği, fiziksel efor sonrası yaygın ağrı, bıkkınlık, keyifsizlik, baş ağrıları, barsak problemleri, vücutta yaygın hassasiyet sayılabilir.

Fibromyaljide Tanı, esas olarak ayrıntılı ve kapsamlı bir muayene ile konur. Hastanın hastalık hikayesi, hareket sistemi muayenesi ve nörolojik muayene bulguları çok önemlidir. Bazen diğer karışabilecek hastalıklardan ayırabilmek için laboratuar ve görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir. Bu hastalıkta, rutin tetkikler ve görüntüleme yöntemleri, herhangi bir bulgu vermez. Hastalık tamamen yokmuş gibi görünür.

Fibromyaljinin Tedavisi, ancak çok yönlü bir program ile mümkündür. Bazen birden fazla branşın birlikte tedavi ve kontrolünü gerektirir. Tedavide ilaçlar, bazı özel hazırlanmış egzersiz programları,  fizik tedavi programları, hasta eğitimi, yaşam tarzı ve davranış değerlendirmeleri gibi çok yönlü programlar planlanır ve uygulanır.  Hastalığın kronikleşme eğilimi vardır. Tedavisi geciktikçe ve hastalık süresi uzadıkça, kronikleşme eğilimi artar. 


Miyofasyal Ağrı Sendromu

Bu hastalık, Fibromyalji Sendromuna göre çok daha sık görülür (kemik-kas-eklem veya bel-sırt-boyun ağrısı ile başvuran hastaların en az yarısında), fakat çok daha az bilinir. Genellikle başka hastalıklarla karıştırılır ve sıklıkla gözden kaçar. Hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilir. Kaslarda, bir veya daha fazla kas grubunda ağrı, batma, spazm, uyuşma, karıncalanma, çekilme, sıkışma tarzında şikayetler ile kendini gösteren ağrılı fibrozitlerin bulunduğu bir hastalıktır. Bu şikayetlere, özellikle sırt ve boyun bölgesinde olanlara, terleme ve üşüme de eklenebilir. Bacaklarda da üşüme sıktır. En sık boyun, bel, sırt, kalça, omuz, kollar ve bacaklarda görülür. Boyun ve bel fıtığı ile, siyatik ağrısı ile sıklıkla karıştırılır. Aslında vücutta nerede kas dokusu varsa, orada hastalığın görülme ihtimali vardır (yüzde, kafada-saçlı deride bile görülebilmektedir).

Ağrılar bazen o kadar şiddetlidir ki, hastanın muayenesi bile çok güç olur. Hasta acile başvurur ve şiddetli ağrı sebebi ile güçlü ağrı kesici (morfin benzeri) ilaç enjeksiyonu yapılır; hasta sadece kısa bir süre rahatlar. Ağrılar daha sonra geri gelir.

Kas Romatizmasında (Miyofasyal ağrı sendromunda) En Sık Şikayet İfadeleri Şunlardır:
• Her yerim ağırıyor.
• Sırtımdan koluma yayılan bir ağrı var, bazen uyuşma da oluyor.
• Nefes alırken göğsümde bir batma oluyor, ama kardiyolog bir kalp hastalığı bulamadı.
• Kolumda ve/veya bacağımda sebebi bulunamayan bir uyuşma var; soğuk ve yorgunlukla artıyor.
• Sırtımda uykuma engel olan ağrılar oluyor. İlaçlarla geçmiyor.
• Kendimi sürekli çok yorgun ve halsiz hissediyorum, kollarım çabuk yoruluyor.
• Hiçbir tedavi ağrılarımı geçirmiyor.
• Acaba bende fibromyalji mi var?

Kas Romatizmasındaki Şikayetler En Sık Şu Hastalıklarla  Karıştırılır:
• Boyun fıtığı
• Bel fıtığı
• Siyatik ağrısı
• Ankilozan Spondilit
• Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Kemik ağrısı
• Fibromyalji sendromu
• Karpal tünel sendromu
• Diğer sinir sıkışması sendromları (Tuzak nöropatiler)
• Romatoid Artrit
• Gonartroz (Diz kireçlenmesi)
• Menisküs patolojileri
• Koksartroz (Kalça kireçlenmesi)
• Kondromalazi patella (Diz kapağı altında kıkırdak aşınması - kireçlenme)
• Omuz patolojileri (Omuz İmpingement Sendromu, Omuz Periartriti, Rotator Kaf Sendromu – omuzda yırtık)
• Kalça ve kolda geçmeyen ‘iğne yeri’ ağrısı

Kas Romatizmasındaki Şikayetler Özelliklerine Göre Şöyle Sınıflandırılabilir:
Şikayetin bölgesine göre:
• Sırt ağrısı
• Boyun ağrısı
• Boyundan kola yayılan ağrı ve/veya uyuşma
• Göğüste ağrı-batma
• Bel ağrısı
• Bel veya kalçadan bacağa yayılan ağrı ve/veya uyuşma-kasılma-kramp
• Dizlerde ağrı
• Dirseklerde ağrı
• Yürümeyi engelleyen ağrı-batma
• Tüm vücutta hareket güçlüğü
• Kemiklerde ağrı, vs.

Şikayetin karakterine göre:
• Ağrı
• Kasılma-Kramp
• Batma
• Yanma
• Uyuşukluk
• Karıncalanma
• Gerginlik hissi
• Şişlik ve Ödem
• El ve Ayakta kısa süreli renk değişiklikleri
• Hareket kısıtlılığı, vs.
• Sebepsiz Üşüme-Terleme

Şikayetin sıklığı ve süresine göre:
• Ayda bir, Haftada bir, Günde bir, Gün içinde pek çok kere
• Sürekli
• Sürekli ama artıp-azalan

Şikayetin şiddetine göre:
• Hafif şiddette
• Şiddetli ve Çok şiddetli

Kas Romatizmasında (Miyofasyal ağrı sendromunda) Tanı, Fibromyalji Sendromunda olduğu gibi, esas olarak ayrıntılı ve kapsamlı bir muayene ile konur. Bazen hastalığa eşlik eden veya tetikleyen ek problemleri ortaya koymak için laboratuar ve görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir.

Miyofasyal ağrı sendromu, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ve sonuçları yüz güldürücüdür. En etkili tedavi yöntemi, kuru iğne tedavisidir. Hiçbir bir ilaç kullanılmadan yapılan bir tedavi olduğu için, herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak uygulama prosedürü deneyim, özen ve sabır gerektirir. Tedavi bazen, hastalığı oluşturan veya katkıda bulunan diğer rahatsızlıkların da birlikte tedavisini gerektirebilir. Fakat çoğunlukla tek başına tedavisi yeterli olur (Bkz. Kuru iğne tedavisi).